Freestyle Tattoo Plzeň


Kurz tetování

Kurz Tatér

Hodinová dotace: 144 hodin teorie, 176 hodin praxe

Akreditace MŠMT: Po dokončení kurzu obdrží uchazeč osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT.

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu: Vyučení či rekvalifikační kurz v oboru kosmetička Dosažení věku 18 let, středoškolské vzdělání, Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Absolvent kurzu umí pracovat s barevnými pigmenty, zná techniku míchání barev, použití anestetik, umí provádět dekorativní výkony na zdravé lidské kůži, získá odborné znalosti dané problematiky. Zná základy hygieny, první pomoci, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy. Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušení integrity lidské kůže.

Cena kurzu: 35 000 Kč (záloha 2 500 Kč) při hrazení Úřadem práce není záloha požadována. Autorizační zkouška je zpoplatněna ve výši 1 000 Kč a je započtena v ceně kurzovného. (nutná k získání např. živnostenského listu a podobně – platnost v EU). Celková cena i s autorizačním poplatkem je 35 000 Kč. Opravné termíny zkoušek jsou zpoplatněny 1 000 Kč za účastníka.

Začátek nejbližšího kurzu: září 2024 . Kurzy budou probíhat každý půlrok dle zájemců, nutné volat nebo e-mailovat na kontakty studia.

Místo konání: Freestyle Tattoo, Wenzigova 340/11, 301 00 Plzeň – parkování přímo před studiem.

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ KOSMETIKA lze získat souběžně s kurzem Tatér za zvýhodněnou cenu 12 500 Kč

 

POZOR! Úřad práce poskytuje možnost proplacení rekvalifikačního kurzu pro jejich uchazeče. Více info u úřadu práce.


Přihlásit se na kurz

1. Pokud se chcete na kurz přihlásit, stáhněte si tento formulář ve formátu PDF do svého počítače.
2. Formulář otevřete v programu Adobe Acrobat Reader 8.0 nebo vyšší.
3. Formulář vyplňte a uložte. Nezapomeňte doložit i potvrzení od lékaře (druhá strana formuláře).
4. Vytisknutý formulář podepište a přineste s sebou společně s potvrzením od lékaře na první přednášku nebo zašlete naskenované e-mailem na adresu: recepce@freestyletattoo.cz


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat